Katılım, Girişim, Yer Alma

MIT, yerel, ortak yaşam ve bölgesel düzeyde sosyal uyumu teşvik ederek üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının entegrasyonunu doğrudan veya dolaylı olarak destekler.

            MIT’nin odak noktası, ilişkili tüm toplumsal aktörlerin birleşimiyle, üçüncü dünya ülke vatandaşlarının entegrasyonunu teşvik etmek için üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının siyasi ve sivil toplum karar alma süreçlerine katılımını iyileştirmeye yönelik önlemlerin ve araçların geliştirilmesidir.

            MIT, bunun için bir eğitim ve yapılandırma programı geliştirmiş ve test etmiştir. Böylelikle, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının ve genel olarak tüm göçmenlerin ortak politik, yerel ve bölgesel karar alma süreçlerine katılımının ve temsil edilmesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

            Geçtiğimiz aylarda MIT ekibi birçok üçüncü dünya ülkeleri vatandaşıyla araştırma yapmıştır. Araştırma için yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır.

            Anketler genellikle MIT ekibinin çalışanları tarafından sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak doğrudan kağıt üzerinde veya çevrimiçi olarak doldurulan anketler de vardır. Göçmenler için anket hala çevrimiçi olarak cevaplanabilir durumdadır. Ayda bir kez, yeni cevaplar bir önceki değerlendirmelere dahil edilir.

            Şu ana kadar toplamda 40’ın üzerinde üçüncü dünya ülkeleri vatandaşı ankete cevap vermiştir. İlk ilginç bulgu; birçoğunun uzun süredir Almanya’da bulunması ve çalışıyor olmasıdır. Çoğu, 30-50 yaş aralığında orta yaşta kişilerdir. Asıl ilgi alanları spor, kültür ve göçmen kulüplerindeki çalışma alanlarında, ikincil olarak ise siyasi ve sivil toplum gönüllülüğündedir.

MİT INTEGRA, dernekler, komiteler veya girişimlerle ilk temaslarında göçmenlere ve mültecilere eşlik edecek mentor olarak hareket edebilecek kişiler arıyor.

KATIL

Göçmenler için anket

GİRİŞİMİ BAŞLAT

Mentorlar için anket

YER AL

Dernekler için anket

MİT, INTEGRAMIT, dernekler, komiteler veya girişimlerle ilk temaslarında göçmenlere ve mültecilere eşlik edecek mentor olarak hareket edebilecek kişiler arıyor.

MİT Haritalama

Göçmenleri ve mültecileri çalışmalarına dahil etmek isteyen dernekler, girişimler ve gruplar MIT’de öneri ve yardım bulabilir.

MIT, şu ana kadar birçok karar organı, dernek ve gruba tanıtılmıştır. MIT sonuçlarının farkındalığı ve daha sonraki zamanlarda kullanımı, yüz yüze iletişim ağı oluşturarak erken bir aşamada sağlanacaktır

Bilgilendirme etkinliklerinin amacı, yerel ve bölgesel düzeyde karar veren organları, MIT hakkında bilgilendirmektir. Bu aynı zamanda komitelerin, konseylerin ve komitelerin üyelerini, hem mentörler, hem de stajlara ev sahipliği yapanların, yeni üyelerin veya katkıda bulunanların destekçileri olarak MIT’ye doğrudan katılmaya motive etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Grupları

MIT, projenin başlangıcı olan 2019 yazından bu yana birçok komite, organ ve grupta hali hazırda tanınmaktadır. MIT, doğrudan MT çevresinde, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen ve Ostfildern’de tanıtılmıştır. Stuttgart’ta da projenin sunumları yapılmıştır.  

 

22 Ocak 2020

En güncel gelişme, 22 Ocak 2020’de MIT, Leinfelden-Echterdingen’deki Migration yuvarlak masa (Runder Tisch) tanıtılmasıdır.

12 Ocak 2020

MIT projesi, 12 Ocak 2020’de Belediye Başkanı’nın Filderstadt’taki Yeni Yıl resepsiyonunda temsil edilmiştir.

18 Aralık 2019

Ayrıca 18 Aralık 2019’da , Europa Zentrum Baden-Württemberg’de tanıtılmıştır.

Projenin Açıklalanması

Katılım Girişim Yer Alma

Göçmenlerin Karar Organlarındaki Yeri

            MIT, yerel-ortak ve bölgesel düzeyde sosyal bağlılığı teşvik ederek üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının doğrudan veya dolaylı entegrasyonunu desteklemektedir.

            MIT’nin odak noktası; ilişkili tüm toplumsal aktörlerin birleşimiyle, üçüncü dünya ülke vatandaşlarının  entegrasyonunu teşvik etmek için üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının siyasi ve sivil toplum karar alma süreçlerine katılımını iyileştirmeye yönelik önlemlerin ve araçların geliştirilmesidir.

            MIT, bunun için bir eğitim ve yapılandırma programı geliştirecek ve test edecektir. Böylelikle, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının ve genel olarak tüm göçmenlerin ortak politik, yerel ve bölgesel karar alma süreçlerine katılımının ve temsil edilmesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

            Tedbirlerle ilgili kararlar, yerel ve bölgesel düzeyde gerekli olan entegrasyonun teşviki için yerel yönetim seviyesinde olduğu kadar yerel düzlemde, karar organlarında, komitelerde, çalışma gruplarında ve danışma kurullarında alınmaktadır.

            Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları, karar organlarında hiç temsil edilememekte veya nadiren veya tesadüfen temsil edilmektedirler. Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının Almanya’daki yerel ve bölgesel düzeyde ortak ve sivil toplum karar süreçlerinin işlevi ve rolleri konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır.

            MIT,  Filderstadt ve çevre bölgelerdeki dernek ve birliklerdeki fikir oluşturma ve karar süreçlerinin yanı sıra ortak karar alma süreçlerine katılım imkânları dâhilinde, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının, içinde bulundukları çevrenin ve savundukları grupların işlevi ve rolleri ile birlikte aktif katılımlarını sağlamak istemektedir. “Paten ‘ler, mentorlük ve destek amacıyla, Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları ve bağlı oldukları göçmen grupları için düzenlenen MIT eğitim programı sonrasında ve pilot aşaması süresince komitelerde, danışma kurullarında, derneklerde ve birliklerde, eşlik etmek üzere hazır bulunacaklar, somut ve pratik katılım için yardım ve yönlendirme yapacaklardır.

             MIT yerel siyasette tarafsız ve bağımsız partiler üstü bir konumdadır. MIT, herhangi bir dini inançtan ve siyasi gruptan bağımsız olup Filderstadt’taki aktif tüm oluşumlarla birlikte çalışmaktadır.

GÜNCEL

MIT 2.0 in Vorbereitung
MIT 2.0 in Vorbereitung

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten MIT-Projektes ist eine Fortsetzung geplant: MIT 2.0 soll das Bildungsangebot von MIT 1.0 in die digitale Welt transferieren. Geplant sind eine Überarbeitung und Aktualsierung der MIT-Module und deren...

daha fazla bilgi edinin
MIT Abschlusskonferenz
MIT Abschlusskonferenz

Am Freitag, 3. Juni 2022, findet in der Filharmonie in Filderstadt die Abschlusskonferenz des MIT-Projektes statt. Nach fast drei Jahren werden bei der Konferenz der Projektverlauf, Projekterfahrungen und die Ergebnisse vorgestellt. Gemeinsam mit...

daha fazla bilgi edinin

İletişim Formu

Veri koruması açıklaması

6 + 5 =

* İşaretli tüm alanlar doldurulmalıdır

* Gizlilik Politikası notunu okudum. Bilgilerimin, talebime cevap vermek ve takip soruları için elektronik olarak toplanacağını ve saklanacağını kabul ediyorum. Bu veriler benim rızam olmadan başkalarına aktarılmayacaktır. İstediğim zaman rızamı geri alabilirim

Telefon

0711 79478238

E-Mail

info@mit-integra.eu

Adres

INTEGRA Filder e. V.
Schulstr. 3
D-70794 Filderstadt

Açılış Saatleri

Ptsı-Cuma: 10-17 saarleri arası

MİT, bir

İNTEGRA Filder e.V. projesidir.

Sponsorlarımız ve proje ortaklarımız