MİT, Proje

Katılım, Girişim, Yer Alma

MİT İNTEGRA

Göçmenlerin Karar Organlarındaki Yeri

            MIT, yerel-ortak ve bölgesel düzeyde sosyal bağlılığı teşvik ederek üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının doğrudan veya dolaylı entegrasyonunu desteklemektedir.

            MIT’nin odak noktası; ilişkili tüm toplumsal aktörlerin birleşimiyle, üçüncü dünya ülke vatandaşlarının  entegrasyonunu teşvik etmek için üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının siyasi ve sivil toplum karar alma süreçlerine katılımını iyileştirmeye yönelik önlemlerin ve araçların geliştirilmesidir.

            MIT, bunun için bir eğitim ve yapılandırma programı geliştirecek ve test edecektir. Böylelikle, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının ve genel olarak tüm göçmenlerin ortak politik, yerel ve bölgesel karar alma süreçlerine katılımının ve temsil edilmesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

            Tedbirlerle ilgili kararlar, yerel ve bölgesel düzeyde gerekli olan entegrasyonun teşviki için yerel yönetim seviyesinde olduğu kadar yerel düzlemde, karar organlarında, komitelerde, çalışma gruplarında ve danışma kurullarında alınmaktadır.

            Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları, karar organlarında hiç temsil edilememekte veya nadiren veya tesadüfen temsil edilmektedirler. Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının Almanya’daki yerel ve bölgesel düzeyde ortak ve sivil toplum karar süreçlerinin işlevi ve rolleri konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır.

            MIT,  Filderstadt ve çevre bölgelerdeki dernek ve birliklerdeki fikir oluşturma ve karar süreçlerinin yanı sıra ortak karar alma süreçlerine katılım imkânları dâhilinde, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının, içinde bulundukları çevrenin ve savundukları grupların işlevi ve rolleri ile birlikte aktif katılımlarını sağlamak istemektedir. “Paten ‘ler, mentorlük ve destek amacıyla, Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları ve bağlı oldukları göçmen grupları için düzenlenen MIT eğitim programı sonrasında ve pilot aşaması süresince komitelerde, danışma kurullarında, derneklerde ve birliklerde, eşlik etmek üzere hazır bulunacaklar, somut ve pratik katılım için yardım ve yönlendirme yapacaklardır.

             MIT yerel siyasette tarafsız ve bağımsız partiler üstü bir konumdadır. MIT, herhangi bir dini inançtan ve siyasi gruptan bağımsız olup Filderstadt’taki aktif tüm oluşumlarla birlikte çalışmaktadır.

İletişim Formu

Veri koruması açıklaması

2 + 14 =

* İle işaretli tüm alanlar doldurulmalıdır

* Gizlilik Politikası notunu okudum. Bilgilerimin talebime cevap vermek ve takip soruları için elektronik olarak toplanacağını ve saklanacağını kabul ediyorum. Bu veriler benim iznim olmadan başkalarına aktarılmayacaktır. İstediğim zaman rızamı geri alabilirim.

Telefon

0711 79478238

E-Mail

info@mit-integra.eu

Adres

INTEGRA Filder e. V.
Schulstr. 3
D-70794 Filderstadt

Açılış Saatleri

Ptesi-Cuma: 10-17 saatleri arası

MİT, bir İNTEGRA Filder e.V. projesidir

Sponsorlarımız ve ortak kuruluşlarımız