MİT, Projenin Hedefleri

MIT’nin Hedefleri

            MIT, Filderstadt ve çevre bölgelerdeki dernek ve birliklerdeki fikir oluşturma ve karar süreçlerinin yanı sıra ortak karar alma süreçlerine katılım imkanları dahilinde, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının, içinde bulundukları çevrenin ve temsil ettikleri grupların işlevi ve rolleri ile birlikte aktif katılımlarını sağlamayı istemektedir.

            “Paten ‘ler, mentorlük ve destek amacıyla, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları ve bağlı oldukları göçmen grupları için düzenlenen MIT eğitim programı sonrasında ve  pilot aşaması süresince komitelerde, danışma kurullarında, derneklerde ve birliklerde, eşlik etmek üzere hazır bulunacaklar, somut ve pratik katılım için yardım ve yönlendirme yapacaklardır.

MIT’in somut hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Karar organları ve derneklere katılım için gerekli bilgi ihtiyaçları konusunda daha fazla bilgi edinmek için göçmenler ve mültecilerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi.
  • Göçmenler ve mültecilerin katılımı ve ilişki kurması için derneklerde, karar organlarında, STK’larda, derneklerde ve organizasyonlarda – imkanlarına göre – ihtiyaç analizi yapılması.
  • Mentorlerin, göçmen ve mültecilerin karar organları, dernekler ve diğer oluşumlara gönüllü katılımlarına destek vermeleri konusundaki ilgi alanlarının bilgi ihtiyaçlarına göre araştırılması.
  • Göçmenler ve mültecilerin komitelere, derneklere ve kulüplere katılma becerilerini geliştirmek ve motive etmek için bir eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması.
  • Alt çalışma grupları, dernekler ve birlikler için danışmanlık programı.
  • Mentörler için eğitim ve danışmanlık programı.
  • Mülteciler ve göçmenler tarafından gönüllü çalışmanın sürdürülebilir bir şekilde teşvik edilmesi için yerel ve bölgesel MIT ağları oluşturulması.
  • Üç adet MIT konferansı yapılması.
  • MIT yaz festivalleri ve Çarpan ((Multiplikatör) etkinlikleri yapılması.

İletişim Formu

Veri koruması açıklaması

14 + 2 =

* İle işaretli tüm alanlar doldurulmalıdır

* Gizlilik Politikası notunu okudum. Bilgilerimin talebime cevap vermek ve takip soruları için elektronik olarak toplanacağını ve saklanacağını kabul ediyorum. Bu veriler benim iznim olmadan başkalarına aktarılmayacaktır. İstediğim zaman rızamı geri alabilirim.

Telefon

0711 79478238

E-Mail

info@mit-integra.eu

Adres

INTEGRA Filder e. V.
Schulstr. 3
D-70794 Filderstadt

Açılış Saatleri

Ptesi-Cuma: 10-17 saatleri arası

MİT, bir İNTEGRA Filder e.V. projesidir

Sponsorlarımız ve ortak kuruluşlarımız