MIT Ekibi

            MIT ekibi, farklı alanlardan çok deneyimli ve kararlı insanlardan oluşur. Ekipte, göçmenler ve mültecilerle çalışma konusunda geniş danışmanlık deneyimine sahip çalışanlar ile örneğin kız çocuklarıyla bireysel çalışma deneyimine sahip çalışanlar bulunmaktadır. Diğer çalışanlar, yıllardır karar organlarının ve komitelerin üyeleridir ve bu alanlardaki uzmanlıklarını beraberlerinde getirmektedirler. Çalışanlardan bir tanesi, Avrupa projelerinde, proje yönetimi, müfredat ve müfredat geliştirme konularında geniş deneyime sahiptir. Başka bir çalışanımız, uzun yıllardır derneklerde farklı görevlerde ve politikada aktif rol almıştır. Bir başka çalışanımız, uzun yıllardır mülteciler ve sığınmacılara destek vermektedir.

          MIT ekip üyelerinin birçoğunun göçmenlik geçmişi vardır veya dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun yıllar yaşamış ve çalışmışlardır. Bazıları göçmen derneklerinde ve kendi kendini yöneten göçmen öz örgütlerinde aktiftir.

MIT, INTEGRA Filder e.V nın bir projesidir

Katılım, Girişim, Yer Alma

            MIT, yerel, ortak yaşam ve bölgesel düzeyde sosyal uyumu teşvik ederek üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının entegrasyonunu doğrudan veya dolaylı olarak destekler.

            MIT’nin odak noktası, ilişkili tüm toplumsal aktörlerin birleşimiyle, üçüncü dünya ülke vatandaşlarının entegrasyonunu teşvik etmek için üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının siyasi ve sivil toplum karar alma süreçlerine katılımını iyileştirmeye yönelik önlemlerin ve araçların geliştirilmesidir.

            MIT, bunun için bir eğitim ve yapılandırma programı geliştirmiş ve test etmiştir. Böylelikle, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının ve genel olarak tüm göçmenlerin ortak politik, yerel ve bölgesel karar alma süreçlerine katılımının ve temsil edilmesinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

            Geçtiğimiz aylarda MIT ekibi birçok üçüncü dünya ülkeleri vatandaşıyla araştırma yapmıştır. Araştırma için yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır.

            Anketler genellikle MIT ekibinin çalışanları tarafından sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak doğrudan kağıt üzerinde veya çevrimiçi olarak doldurulan anketler de vardır. Göçmenler için anket hala çevrimiçi olarak cevaplanabilir durumdadır. Ayda bir kez, yeni cevaplar bir önceki değerlendirmelere dahil edilir.

          Şu ana kadar toplamda 40’ın üzerinde üçüncü dünya ülkeleri vatandaşı ankete cevap vermiştir. İlk ilginç bulgu; birçoğunun uzun süredir Almanya’da bulunması ve çalışıyor olmasıdır. Çoğu, 30-50 yaş aralığında orta yaşta kişilerdir. Asıl ilgi alanları spor, kültür ve göçmen kulüplerindeki çalışma alanlarında, ikincil olarak ise siyasi ve sivil toplum gönüllülüğündedir.

Geliştirmek & Test Etmek

MIT, bunun için bir eğitim ve yapılandırma programı geliştiriyor ve test ediyor. Amaç, üçüncü ülke vatandaşlarının ve genel olarak göçmenlerin yerel ve bölgesel karar alma süreçlerine katılımını ve temsilini iyileştirmektir.

İletişim Formu

Veri koruması açıklaması

7 + 6 =

* İle işaretli tüm alanlar doldurulmalıdır

* Gizlilik Politikası notunu okudum. Bilgilerimin talebime cevap vermek ve takip soruları için elektronik olarak toplanacağını ve saklanacağını kabul ediyorum. Bu veriler benim iznim olmadan başkalarına aktarılmayacaktır. İstediğim zaman rızamı geri alabilirim.

Telefon

0711 79478238

E-Mail

info@mit-integra.eu

Adres

INTEGRA Filder e. V.
Schulstr. 3
D-70794 Filderstadt

Açılış Saatleri

Ptesi-Cuma: 10-17 saatleri arası

MİT, bir İNTEGRA Filder e.V. projesidir

Sponsorlarımız ve ortak kuruluşlarımız