MIT ile Tanışma (MİT’i Tanıyalım)

MIT ile Tanışma (MİT’i Tanıyalım)

INTEGRA Almanca kurslarında, MIT hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Katılımcı kadınlar dernekler ve komitelerle ilgili kelimeleri zaten öğrenmektedirler.             Göçmenlerin MIT projemizi daha iyi tanımaları ve karar organlarına katılımda motive olabilmeleri...
MIT, Montörler İçin

MIT, Montörler İçin

MIT, derneklerle, komitelerle ve girişimcilerle ilk temaslarında, göçmenlere ve mültecilere eşlik edecek, akıl hocası olarak hareket edebilecek kişiler aramaktadır.             Amaç; bir grup veya kulüp toplantısına ilk katılımda ortaya çıkabilecek korkuları...
MİT Modülleri Geliştiriliyor

MİT Modülleri Geliştiriliyor

MIT’nin temel unsurlarından biri, bir dernek, komite, komite veya girişime katılmakla ilgilenen göçmenler ve mülteciler için bir eğitim programının geliştirilmesidir.             Ancak, cevaplanması gereken birçok soru vardır: Almanya’da bir dernek nasıl...
– MIT, Çalışma Gruplarında ve Gruplar Arasında

– MIT, Çalışma Gruplarında ve Gruplar Arasında

MIT,şu ana kadar birçok karar organı, komite ve gruba tanıtılmıştır. MIT sonuçlarının farkındalığı ve daha sonraki zamanlarda kullanımı, yüz yüze iletişim ağı oluşturarak erken bir aşamada sağlanacaktır.             MIT, projenin başlangıcı olan 2019 yazından bu yana...
MIT Modülleri Hazırlık Aşamasında

MIT Modülleri Hazırlık Aşamasında

MIT eğitim programı sekiz modülden oluşacaktır. Şu anda 1, 2, 3 ve 4 modülleri tamamlanmak üzeredir. Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları, modüllerin geliştirilmesiyle yakından ilgilidir. Böylelikle, öğretim şeklinin ve alıştırmaların formatı ile çeşitli öğretme ve...
MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti

MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti

MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti             Konuyla ilgilenen vatandaşlar derneklere ve topluma nasıl daha iyi katılabileceklerini görmek için, MIT’de düzenli olarak toplanırlar.             Almanya’daki derneklere, komitelere veya girişimlere aktif olarak...