MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti

MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti

MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti             Konuyla ilgilenen vatandaşlar derneklere ve topluma nasıl daha iyi katılabileceklerini görmek için, MIT’de düzenli olarak toplanırlar.             Almanya’daki derneklere, komitelere veya girişimlere aktif olarak...