MIT eğitim programı sekiz modülden oluşacaktır. Şu anda 1, 2, 3 ve 4 modülleri tamamlanmak üzeredir. Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları, modüllerin geliştirilmesiyle yakından ilgilidir. Böylelikle, öğretim şeklinin ve alıştırmaların formatı ile çeşitli öğretme ve öğrenme yöntemleri gibi sözel dil seviyesinin de, katılımcıların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılaması sağlanacaktır.

            Tüm modüller, bazılarında kelime açıklamaları bulunan kelime ve kelime listeleri ile birlikte verilecektir.

            Modüller önce Almanca olarak oluşturulur, test edilir, ardından güncellenir, son haline getirilerek İngilizce’ye çevrilir.

          5.-8. arasındaki tüm modüller Ağustos ve Eylül aylarında tamamlanacaktır. Ekim ayında teste başlanması planlanmıştır. Modüller planlanırken, Covid-19 ile ilgili güncel durumlar dikkate alınmıştır, böylelikle modüller gerektiğinde internet üzerinden kurslar olarak da sunulabilecektir.