Konuyla ilgilenen vatandaşlar derneklere ve topluma nasıl daha iyi katılabileceklerini görmek için, MIT’de düzenli olarak toplanırlar.

            Almanya’daki derneklere, komitelere veya girişimlere aktif olarak katılmak isteyen göçmenler, diğer bölgelerden insanlar ve dünyamızın kültürlerinden insanlar neye ihtiyaç duyarlar? MIT şu anda göçmen ve mülteci geçmişine sahip kişilere istek ve ihtiyaçlarını sormaktadır.

            Şimdiye kadarki ilk sonuçlar, yakın zamanda Almanya’ya gelen insanların her şeyden önce kulüplerin, derneklerin ve girişimlerin nasıl çalıştığını bilmek istediklerini göstermektedir.

Bir belediyenin ne olduğu, belediye meclisinin ne yaptığı, bir şehir yönetiminin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istenmesi de heyecan vericidir. Ayrıca, katılımcılar kulüplerde yönetim kurulu üyelerinin, başkanların veya bir saymanın rolünü ve işlevini çok ilginç bulmaktadırlar.

Genel olarak, “gönüllülük” konusunda ve bunun Almanya ve Avrupa’da ne anlama geldiğiyle ilgili birçok soru sorulduğu görülmüştür.

            MIT, eğitim modüllerini geliştirirken bu ilgi alanlarını dikkate alacaktır. Katılımcıların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına özen gösterilmektedir.

            Göçmenlerin Almanya’daki kulüpler, dernekler ve diğer kurumlar hakkında bilmek istediklerini belirtebilecekleri bir anket bulunmaktadır.

            Bu formun doldurulması bizi çok mutlu ediyor, çok teşekkürler!