MIT, 2019’da Filderstadt’ta iki entegrasyon konferansında tanıtılmıştır. Bu konferansların ilki 13 Temmuz 2019’da, ikincisi 19 Ekim 2019’da gerçekleşmiştir. Bu sayede çok sayıda gönüllüye ve Çarpan’a (Multiplikatör) ulaşılmıştır. Projenin başlangıcından itibaren, MIT Filderstadt’taki belediye entegrasyon konferanslarında sunulmuştur. Filderstadt kentinin düzenlediği bu toplantılarda entegrasyon, göç, yerinden edilme, iltica ve uluslararası ilişkiler alanlarından tüm aktörler bir araya gelmiştir.

          Katılımcılar arasında örneğin mülteci çevrelerinden çok sayıda gönüllü aktörün yanı sıra kamu yönetimi, belediye meclisi, sosyal yardım kurumları ve kültürel ve sosyal sektörlerden temsilciler de yer almıştır.