Dernekler, Kurumlar ve Girişimciler için MIT Haritalaması

Dernekler, Kurumlar ve Girişimciler için MIT Haritalaması

Göçmenleri ve mültecileri tekliflerine dahil etmek isteyen dernekler, girişimler ve gruplar MIT’de öneri ve yardım bulabilmektedirler.             Mevcut MIT (Mitbestimmen-Iniitieren-Teilhaben) projemiz, Filderstadt’taki göçmenlere dernekler, partiler,...
MIT, Entegrasyon Konferanslarında

MIT, Entegrasyon Konferanslarında

MIT, 2019’da Filderstadt’ta iki entegrasyon konferansında tanıtılmıştır. Bu konferansların ilki 13 Temmuz 2019’da, ikincisi 19 Ekim 2019’da gerçekleşmiştir. Bu sayede çok sayıda gönüllüye ve Çarpan’a (Multiplikatör) ulaşılmıştır. Projenin...
MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti devam ediyor

MIT İhtiyaç Anketi /Tesbiti devam ediyor

Konuyla ilgilenen vatandaşlar derneklere ve topluma nasıl daha iyi katılabileceklerini görmek için, MIT’de düzenli olarak toplanırlar.             Almanya’daki derneklere, komitelere veya girişimlere aktif olarak katılmak isteyen göçmenler, diğer...
MIT ile Tanışma (MİT’i Tanıyalım)

MIT ile Tanışma (MİT’i Tanıyalım)

INTEGRA Almanca kurslarında, MIT hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Katılımcı kadınlar dernekler ve komitelerle ilgili kelimeleri zaten öğrenmektedirler.             Göçmenlerin MIT projemizi daha iyi tanımaları ve karar organlarına katılımda motive olabilmeleri...
MIT, Montörler İçin

MIT, Montörler İçin

MIT, derneklerle, komitelerle ve girişimcilerle ilk temaslarında, göçmenlere ve mültecilere eşlik edecek, akıl hocası olarak hareket edebilecek kişiler aramaktadır.             Amaç; bir grup veya kulüp toplantısına ilk katılımda ortaya çıkabilecek korkuları...